top of page

Wat kunnen wij voor u betekenen

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder een goed gevoel heeft bij de opvang van uw kind. Een open communicatie staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. U als klant mag van ons veel verwachten, aarzel dan ook niet om contact met ons op te nemen als u ergens mee zit. Of dit nu opvoedkundige zaken, de opvang bij de gastouder of de service van Unique! betreft. Communicatie is belangrijk en sprekende mensen zijn te helpen. Wij zullen alles in het werk stellen om u (en uw gastouder) zo goed mogelijk te begeleiden bij de opvang van uw kind.

Wij helpen u bij het zoeken van een gastouder en ook als u haar zelf al heeft gevonden zorgen wij dat de opvang snel en volgens alle geldende kwaliteitseisen van start kan gaan.

Wij bespreken samen met u en de gastouder de belangrijkste opvoedingsaspecten die aan bod komen tijdens de opvang van uw kind, denk hierbij aan: voeding, slapen, hygiëne en veiligheid. En leggen deze vast in een koppelingscontract. Zo bent u er van verzekerd dat uw wensen en de verwachtingen van de gastouder goed op elkaar afgestemd zijn. 

Daarnaast zorgen wij dat uw gastouder aan alle wettelijke eisen voldoet, en stellen wij alles in het werk om er voor te zorgen dat zij ook aan deze eisen BLIJFT voldoen. Wij voeren jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid en hygiëne uit bij de gastouder en controleren of zij werkt volgens ons Pedagogisch Beleidsplan. Waar nodig begeleiden wij haar zodat zij een optimale omgeving kan creëren voor uw kind. 

Ook als het even niet lekker loopt tussen u en uw gastouder zijn wij er voor u. Geef gerust bij ons aan waar de schoen wringt en wij proberen zo goed mogelijk samen met u en uw gastouder op zoek te gaan naar een oplossing. In het aller uiterste geval zoeken wij een andere gastouder voor u. 

Oudercommissie

U als ouder kunt meebeslissen over ons beleid en zo helpen de kwaliteit van het gastouderbureau op peil te houden of te verbeteren door u aan te melden voor de oudercommissie. De oudercommissie heeft wettelijk adviesrecht en vergadert minimaal 3 x per jaar.

In onderstaand document kunt u lezen wat het inhoud om zitting te nemen in de oudercommissie. Als u interesse heeft om zitting te nemen in de Oudercommissie dan kunt u dit via de knop "aanmelden Oudercommissie" kenbaar maken. 

Momenteel zijn er vacatures bij de oudercommissie.

U kunt via email contact opnemen met de oudercommissie

Klachten

Helaas kan het toch voorkomen dat u ondanks alle inspanningen een klacht heeft. 

Heeft u een klacht over een gastouder of een medewerker van Unique! dan vragen wij u contact op te nemen met Unique! dat kan telefonisch, schriftelijk, via email of door middel van een bezoekje aan ons kantoor. (op afspraak, zodat wij ook ruim de tijd hebben om uw klacht aan te nemen). 

In het klachtenreglement staat ook beschreven u extern bij de Geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen een klacht aanhangig kunt maken. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.degeschillencommissie.nl

Vanaf 1 januari 2016 is Gastouderservice Unique aangesloten bij De geschillencommissie kinderopvang.

Notulen vergaderingen oudercommissie

bottom of page