top of page

Kinderopvangtoeslag

Een voordeel van opvang via een erkend gastouderbureau als Gastouderservice Unique! is dat u zo de kosten van de opvang voor een gedeelte vergoed krijgt via de belastingdienst.

Het maximaal uurtarief dat u via de belastingdienst vergoed kunt krijgen bedraagt voor gastouderopvang €5,91. vanaf 1 januari 2018

Dit betekent dat u vaak ook een deel van de bemiddelingskosten vergoed krijgt.

Ons adviestarief voor gastouders ligt tussen de €5 en €5,50 euro per kind per uur. De gastouder mag hier echter van afwijken. 

Via onderstaande knop kunt berekenen op hoeveel kinderopvangtoeslag u recht heeft. 

Kosten Gastouderservice Unique!

U betaalt bij ons pas bemiddelingskosten vanaf de maand dat de opvang van uw kind bij de gastouder van start gaat. 

De bemiddelingskosten bedragen:

  • €38,- per maand voor een gezin met 1 kind
  • €58,- per maand voor een gezin met 2 of meer kinderen
  • €25,- per maand wanneer u in totaal per maand minder dan 16 uur opvang per gezin afneemt of wanneer u incidentele opvang afneemt (vraag naar de voorwaarden van incidentele opvang)
  • €10,- per maand wanneer u opvang afneemt bij een tweede gastouder

Het inschrijfgeld bedraagt €50,- per gezin en komt ten goede van het waarborgen van de kwaliteit in de opvang bij uw gastouder. 

Voor dit bedrag bemiddelen wij tussen u en de gastouder, begeleiden wij de gastouder, controleren wij de opvang die de gastouder biedt op veiligheid en hygiëne en waarborgen wij de kwaliteit in opvang do . Jaarlijks Evalueren wij de opvang, voeren wij risico-inventarisaties uit bij de gastouder en controleren wij of de gastouder zich aan het pedagogisch beleid van Unique! houdt waaraan zij zich heeft verbonden. Tevens krijgen u en de gastouder de mogelijkheid diverse cursussen en workshops bij te wonen. 

Let op: de kosten voor gastouderopvang bestaan uit twee delen,

te weten de bemiddelingskosten van het gastouderbureau en de opvangkosten van de gastouder

Kassiersfunctie

Gastouderservice Unique! vervult de wettelijk vastgestelde kassiersfunctie. Dat wil zeggen dat het betalingsverkeer altijd via het gastouderbureau verloopt.

Uw gastouder houdt een urenstaat bij welke zij aan het eind van de maand naar u en ons verstuurd via email. Nadat u de urenstaat heeft goedgekeurd of na het verstrijken van de daarvoor gestelde termijn van 5 dagen, gaat Unique! over tot facturatie. U betaalt de factuur van zowel de bemiddelingskosten als de opvangkosten aan Unique! waarna Unique! er zorg voor zal dragen dat de opvangkosten op de rekening van de gastouder worden overgeboekt. 

bottom of page