Gastouderservice Unique!

Unique! Groot in bemiddelen van kleintjes

Inloggen op "mijn Unique" 

Log in op "Mijn Unique" via onderstaande knop

Wat kunt u op "Mijn Unique" vinden

 • Plaatsingsovereenkomst tussen u en uw gastouder(s)
 • Bemiddelingsovereenkomst tussen u en Unique
 • Risico-inventarisatie van uw gastouder(s)
 • GGD-rapport van uw gastouder(s)

 • Urenregistraties van uw gastouder
 • Facturen
 • Uw Jaaropgave

 • Algemene voorwaarden Unique
 • Pedagogisch Beleidsplan
 • Protocol Veiligheid en gezondheid
 • Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Handleiding meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Formulieren
 • Protocollen
 • Ggd-rapport van uw gastouder(s)