Gastouderservice Unique!

Unique! Groot in bemiddelen van kleintjes

Wat is gastouderopvang

Als je als ouder zijnde gaat werken of je volgt een studie, dan ga je op zoek naar geschikte opvang voor jullie kinderen. 

Gastouderopvang is kleinschalige opvang in huiselijke sfeer waarbij kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar worden opgevangen. Meestal is dit bij de gastouder aan huis maar desgewenst kan de opvang ook in uw eigen woning plaatsvinden. 


De gastouder werkt als zelfstandige en hanteert een overeenkomst van opdracht en een eigen uurtarief. Bij een gastouder kunt u uw specifieke wensen bespreken en kunt u de opvang van uw kinderen hierop afstemmen. In overeenstemming met de gastouder worden deze afspraken in de overeenkomst vastgelegd. 


Iedere gastouder heeft zijn eigen huisregels en hanteert eigen openingstijden. In tegenstelling tot de meeste reguliere kinderdagverblijven bent u bij een gastouder meestal niet verplicht vaste dagdelen of zelfs hele dagen opvang af te nemen. U kunt de opvangdagen en tijden op uw wensen aanpassen. U neemt enkel de uren af die u met de gastouder heeft afgesproken. U voorkomt zo hoge kosten voor opvang die u niet nodig heeft. Dit maakt gastouderopvang een zeer flexibele vorm van kinderopvang.  


Een gastouder mag (afhankelijk van de leeftijd) maximaal 6 kindjes tegelijk opvangen. Zo is er altijd voldoende aandacht voor het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind. 

Vooraf aan de opvang bespreekt u met de gastouder op opvoedingswensen en het dagritme van uw kind. Zo kan de gastouder de opvang van uw kind optimaal aanpassen aan uw thuissituatie. 


Omdat gastouderopvang aan alle wettelijke kwaliteitseisen voldoet heeft u recht op kinderopvangtoeslag.