top of page

Evalueren vormt een belangrijk onderdeel voor het bewaken van de kwaliteit van de gastouderopvang en de werkzaamheden van het gastouderbureau. Regelmatig vragen wij onze gastouders en vraagouders onderstaand evaluatieformulier in te vullen. 

Wij vernemen graag uw positieve ervaringen maar ook verbeterpunten horen wij graag van u. Aan de hand van de evaluaties bekijken wij waar onze sterke kanten liggen en waar wij kunnen verbeteren. Verbeterpunten zullen overlegd worden met de oudercommissie om zo tot een kwaliteitsverbetering te komen die de opvang van uw kind(eren) bij de gastouder ten goede komt. 

Wij, als gastouderbureau, zijn wettelijk verplicht ten minste 1 keer per jaar de opvang met u te evalueren. Wij vinden het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en zullen u daarom 1x per jaar benaderen om een evaluatiegesprek in te plannen. Mocht het echter niet mogelijk zijn om persoonlijk te evalueren dan kunt u onderstaand formulier invullen en ons toezenden.

Alle evaluaties worden vertrouwelijk behandeld. 

Evaluatieformulier gastouder/Gastouderbureau

Naam vraagouder *

E-mailadres *

Naam gastouder *

datum: *

Reden evaluatie *

Hoe verloopt de opvang: wat gaat goed? Wat kan beter? (gaat uw kind graag naar de opvang? Worden er voldoende activiteiten ondernomen? Is de omgeving schoon? Wordt er gezonde voeding aangeboden/meegegeven? enz) *

Hoe verloopt de communicatie? Ervaart u onderling voldoende contact? Omschrijf hoe de overdracht verloopt bij het brengen en halen van uw kind. *

Komt iedereen zijn afspraken na? Wanneer dit niet het geval is; levert dit dan een probleem op voor het verloop van de opvang? Welke mogelijke oplossingen heeft u voor dit probleem? Wilt u hierover afspraken met ons of uw gastouder maken? *

Waren er onverwachte gebeurtenissen? Hoe zijn jullie hiermee omgegaan? Hoe kunnen we voorkomen dat dit in de toekomst nogmaals gebeurt? *

Hoe heeft u de samenwerking onderling ervaren? Wat gaat goed en wat kan nog verbeterd worden? *

Komt de opvang die geboden wordt overeen met het beeld dat u had van gastouderopvang? Bij nee, hoe wijkt dit af en wat kan er eventueel verbeterd worden? (vul nvt in als u gastouder bent) *

Bij uw gastouder mogen niet meer dan 6 kinderen tegelijk aanwezig zijn afhankelijk van de leeftijd. (max 2 baby tot 1 jaar, max 4 kinderen tot 2 jaar max 5 kinderen onder 4 jaar, maximaal 6 kinderen tot 13 jaar). Komt dit overeen bij uw gastouder *

Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van de geboden opvang? (geef een rapport cijfer van 1-10 waarbij 1 zeer ontevreden is en 10 zeer tevreden. Vul 0 in wanneer u gastouder bent) *

Heeft u naar uw mening de kwaliteit in opvang geboden die u had willen bieden? Waar bent u tevreden over? Wat wilt u nog verbeteren? (vul nvt in wanneer u vraagouder bent) *

Wilt u de opvang voortzetten? *

Kunt u in uw eigen woorden omschrijven wat u denkt dat de werkzaamheden van het gastouderbureau zijn? *

Is dit beeld verandert sinds de laatste evaluatie *

Voldoen wij aan uw verwachtingspatroon? Wat gaat goed? Wat kan beter? *

Houden wij ons aan de gemaakte afspraken? Wanneer dit niet het geval is geweest, waar had dit betrekking op? En hoe kunnen we het oplossen? *

In welke mate voelt u zich betrokken bij de het gastouderbureau? (heeft u het gevoel dat u met vragen, en problemen bij ons terecht kunt? (geef een cijfer tussen 1 - 10 waarbij 1 betekent dat u zich totaal niet betrokken voelt en 10 dat u zich heel erg betrokken voelt) *

Wat kunnen wij doen om uw betrokkenheid bij het gastouderbureau te vergroten? *

Over welke onderwerpen zou u meer willen weten? Welke activiteiten zou u leuk vinden om samen te ondernemen in het kader van de opvang, opvoeding en ontwikkeling van uw (gast)kind? *

Zou u ons aanraden aan derden? *

Wilt u plaatsnemen in de oudercommissie/gastouderraad*

Blijven de opvangdagen en tijden ongewijzigd? *

Mag deze evaluatie gedeeld worden met de (gast)ouder? *

bottom of page