top of page

Wat is gastouderopvang

Als je als ouder zijnde gaat werken of je volgt een studie, dan ga je op zoek naar geschikte opvang voor jullie kinderen.

Gastouderopvang is kleinschalige opvang in huiselijke sfeer waarbij kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar worden opgevangen. Meestal is dit bij de gastouder aan huis maar desgewenst kan de opvang ook in uw eigen woning plaatsvinden. 

De gastouder werkt als zelfstandige en hanteert een overeenkomst van opdracht en een eigen uurtarief. Bij een gastouder kunt u uw specifieke wensen bespreken en kunt u de opvang van uw kinderen hierop afstemmen. In overeenstemming met de gastouder worden deze afspraken in de overeenkomst vastgelegd. 

Iedere gastouder heeft zijn eigen huisregels en hanteert eigen openingstijden. In tegenstelling tot de meeste reguliere kinderdagverblijven bent u bij een gastouder meestal niet verplicht vaste dagdelen of zelfs hele dagen opvang af te nemen. U kunt de opvangdagen en tijden op uw wensen aanpassen. U neemt enkel de uren af die u met de gastouder heeft afgesproken. U voorkomt zo hoge kosten voor opvang die u niet nodig heeft. Dit maakt gastouderopvang een zeer flexibele vorm van kinderopvang.  

Een gastouder mag (afhankelijk van de leeftijd) maximaal 6 kindjes tegelijk opvangen. Zo is er altijd voldoende aandacht voor het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind.

Vooraf aan de opvang bespreekt u met de gastouder op opvoedingswensen en het dagritme van uw kind. Zo kan de gastouder de opvang van uw kind optimaal aanpassen aan uw thuissituatie. 

Omdat gastouderopvang aan alle wettelijke kwaliteitseisen voldoet heeft u recht op kinderopvangtoeslag.

De voordelen op een rij

  • Huiselijk karakter
  • Kleinschalig dus optimale aandacht voor uw kind
  • Flexibel wat betreft opvangdagen en -tijden
  • Aansluitend op de thuissituatie, opvangwensen en dagritme van uw kind
  • Kwaliteit door de opgestelde eisen en het pedagogisch beleid van het gastouderbureau
  • Recht op kinderopvangtoeslag

Groepsgrootte en leeftijdsbeleid

Er mogen maximaal 6 kinderen (inclusief eigen kinderen van de gastouder onder de 10 jaar) in de leeftijd van 0 tot 13 jaar opgevangen worden. Daarbij gelden de volgende regels:

  • Maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar waarvan;
  • Maximaal 5 kinderen wanneer zij jonger zijn dan vier jaar;
  • Waarvan maximaal 4 kinderen in de leeftijd van 0 en 1 jaar;
  • Waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. 
bottom of page